Invited Speakers

AlvoAabloo  (Tartu Univ.,Estonia)

Dong Xu(Beihang Univ.,China)

Edwin Jager  (Linköping Univ.,Sweden) 

Fengyu Li  (Jinan Univ.,China) 

Guijie Liu  (Ocean Univ. of China,China) 

Guimin Chen*  (XJTU,China)

Guoying Gu (SJTU,China) 

Herbert Shea  (EPFL,Switzerland)

Hidenori Okuzaki  (Yamanashi Univ.,Japan)

IL-KWON OH  (KAIST, Korea)

Jian Zhu  (National Unv. of Singapore, Singapore)

Jiegang Peng  (Unv. of Electronic Science and Technology of China, China)

Jinxiong Zhou  (XJTU,China)  

Jun Shintake  (UEC,Japan)

Kinji Asaka  (AIST,Japan)

Masao Doi  (Beihang Univ.,China)

Minoru Hashimoto  (Shinshu Univ. ,Japan)

Qibing Pei  (UCLA, US)  

Ryuma Niiyama  (Tokyo Univ.,Japan)

Takushi Sugino  (AIST,Japan) 

Wei Chen  (POLYU,HongKong China)

Weimin Yang (Beijing Univ. of Chemical Technology,China

Xiaobo Tan*  (Michigan State Univ.,US)

Yonggang Jiang  (Beihang Univ.,China)   

Zhicheng Zhang  (XJTU,China)

Zijian Zheng (POLYU, HongKong China)

Zishun Liu  (XJTU,China)

Zunfeng Liu  (Nankai Univ.,China)